Over technische zaken


Waar kan ik terecht met vragen over inloggen, mijn account, mijn wachtwoord en dergelijke?

Voor technische vragen verwijzen wij u naar het overzicht Veelgestelde technische vragen.


Omgang coronamaatregelen

 

Hoe gaat Kickstart Cultuurfonds om met de coronamaatregelen die eind september werden aangekondigd? 

De nieuwe coronamaatregelen gooien bij veel van de door Kickstart Cultuurfonds ondersteunde projecten roet in het eten. We krijgen uiteraard vragen over wat dit betekent voor de toegekende donaties. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het nog lastig is daar een eenduidig antwoord op te geven.
In algemene zin kunnen we zeggen: Kickstart Cultuurfonds is gelanceerd om dingen mogelijk te maken, niet om culturele instellingen erop af te rekenen wanneer projecten als gevolg van de coronacrisis anders lopen dan gepland. We zullen dus heel soepel omgaan met projecten die uitlopen of pas later doorgang kunnen krijgen als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen. Wanneer projecten niet of slechts ten dele kunnen plaatsvinden, vragen we instellingen per mail contact op te nemen en daarbij aan te geven welk deel van de donatie overblijft en welke alternatieve besteding daarvoor wordt voorgesteld.
In alle gevallen is het goed om Kickstart Cultuurfonds op de hoogte te houden wanneer er wijzigingen optreden (en vermeld daarbij graag het projectnummer).


Over de criteria (wat past er wel, wat niet)


Ik heb de kosten voor het aanpassen van mijn instelling/voorstelling aan de 1,5 metersamenleving al gemaakt. Kan ik voor die kosten alsnog een aanvraag indienen?

Nee, helaas. Kickstart Cultuurfonds richt zich op de instellingen die zich nu nog moeten aanpassen en daar middelen voor nodig hebben.


Voor wie?
Het fonds is er voor theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea in Nederland.  Instellingen die meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.


Hoe weet ik in welke categorie ik moet aanvragen?
Maak uw keuze op basis van onze beschrijving. Past u niet bij deze vier categorieën, dien dan niet in. Als duidelijk is dat u in meerdere categorieën past, maakt het niet uit in welke van die categorieën u indient.


Waarom deze categorieën?
De fondsen willen projecten steunen die cultuur op een goede manier bij het publiek weet te brengen.


Waarom geen festivals of bijvoorbeeld filmhuizen?
Hoe meer categorieën we bedienen, hoe meer het budget versnippert. We hebben een keuze willen maken, om juist voor de theaters, concertzalen/poppodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten echt verschil te kunnen maken.


Waarom geen instellingen die al meerjarige steun vanuit OCW, VWS of Rijkscultuurfondsen ontvangen?
Die instellingen ontvangen vanuit de overheid al aanvullende middelen in het kader van de coronacrisis. Kickstart Cultuurfonds is er juist voor de instellingen die daar buiten vallen.


Waarom ondersteunt het fonds geen individuele makers?
We moeten nu eenmaal keuzes maken, al realiseren we ons terdege dat de behoefte ook bij hen groot is.


Kan ik samen met een andere organisatie aanvragen (samenwerking)?
Ja, dat kan.


Kan ik voor meerdere projecten aanvragen?
Nee, iedere instelling kan éénmaal een aanvraag indienen.


Als mijn aanvraag niet gehonoreerd wordt, mag ik dan later nog eens dezelfde aanvraag indienen?
Nee, iedere instelling krijgt éénmaal de gelegenheid een aanvraag in te dienen.


Als mijn aanvraag niet gehonoreerd wordt, mag ik dan later nog een andere aanvraag indienen?
Nee, iedere instelling krijgt éénmaal de gelegenheid een aanvraag in te dienen.


Mag ik bij Kickstart Cultuurfonds aanvragen als er nog een aanvraag voor een ander project bij een van de partnerfondsen in behandeling is?
Ja, dat mag.


Mag ik dezelfde aanvraag die ik bij Kickstart Cultuurfonds doe ook bij de partnerfondsen indienen?
Of dit kan hangt af van het beleid van ieder fonds afzonderlijk. Check het voor de zekerheid bij de fondsen waar u wilt aanvragen.


Kan ik voor een project aanvragen of ook voor reguliere activiteiten?
Alleen voor een project. Op de website ziet u voor welke inspanningen u een aanvraag kunt indienen. Kies daarvoor de informatiepagina voor uw type instelling.


Welk bedrag kan ik aanvragen?
We kunnen toekenningen doen tussen de 5.000 en 100.000 euro. Onze adviseurs beoordelen of het bedrag dat u vraagt realistisch is en past bij de schaal van uw organisatie en van het project. Kickstart Cultuurfonds houdt zich het recht voor om een lager bedrag toe te kennen dan gevraagd is.

 


Over besluitvorming en betaling


Wie neemt het besluit over mijn aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door minstens twee adviseurs van de verschillende deelnemende fondsen. Op basis van hun adviezen neemt een Selectiecommissie een besluit over de toekenningen. De leden van de Selectiecommissie zijn vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen. Elk fonds heeft één stem. Toe- of afwijzing gebeurt na stemming door de Selectiecommissie met een besluit via gewone meerderheid.


Wanneer wordt het besluit genomen?
We streven ernaar om binnen vier weken een donatiebesluit aan u te kunnen communiceren.


Wanneer heb ik het geld op mijn rekening?
Nadat we een toekenning hebben gedaan, streven we ernaar de donatie binnen een week aan u over te maken.


Hoe kan ik in beroep gaan?
Er is geen mogelijkheid om in beroep te gaan. Toekenning of afwijzing is een besluit van de samenwerkende fondsen, dat zorgvuldig en met het oordeel van minstens zes paar ogen genomen wordt. Gezien het beperkte budget en de verwachte aantallen aanvragen hebben we geen ruimte om afwijzingen in heroverweging te nemen.


Krijg ik te horen waarom mijn aanvraag wordt afgewezen?
We geven een korte motivatie van het besluit.


Krijg ik het bedrag dat ik aanvraag?
Wellicht, maar het is ook mogelijk dat u wél donatie ontvangt maar voor een lager bedrag dan u aanvraagt. Dat wordt besloten op basis van kosten van het project, de grootte van de organisatie en het publieksbereik én op basis van de andere organisaties die een aanvraag indienen en het beschikbare budget.


Over voorwaarden

 

Wat zijn de algemene voorwaarden van Kickstart Cultuurfonds?

Download hier de Algemene Voorwaarden van het Kickstart Cultuurfonds.Is de donatie een gift of moet ik later terugbetalen?

Het is een gift, geen lening. We ontvangen na afloop van het project van u een afrekening waarin wij zien hoe de donatie is besteed.


Moet ik er iets voor terug doen?
Natuurlijk, u moet uw project zo goed mogelijk uitvoeren, zodat u met uw cultuuraanbod het publiek weer zo goed mogelijk weet te bereiken en te bedienen, ook in de 1,5 metersamenleving. Ook moet u achteraf laten weten hoe u de donatie gebruikt hebt en of het project goed uitgevoerd en geslaagd is.

U hoeft geen reclame voor ons te maken, al stellen we het zeer op prijs als u onze steun vermeldt.


Over dit fonds


Hoe lang is dit fonds er?

Tot het geld op is. We schatten in dat dat in het najaar van 2020 zal zijn.


Waar komt het geld vandaan?
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Andere deelnemers zijn: Stichting Ammodo, Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Fonds 1818 en Stichting Zadelhoff Cultuurfonds.Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan naar 020 800 9000.