Over technische zaken


Waar kan ik terecht met vragen over inloggen, mijn account, mijn wachtwoord e.d.?

Voor technische vragen verwijzen wij u naar het overzicht Veelgestelde technische vragen.


Over de criteria (wat past er wel, wat niet)


Ik heb de kosten voor het aanpassen van mijn instelling/voorstelling aan de 1,5 metersamenleving al gemaakt. Kan ik voor die kosten alsnog een aanvraag indienen?

Nee, helaas. Kickstart Cultuurfonds richt zich op de instellingen die zich nu nog moeten aanpassen en daar middelen voor nodig hebben.


Hoe weet ik in welke categorie ik moet aanvragen?
Maak uw keuze op basis van onze beschrijving. Past u niet bij deze vier categorieën, dien dan niet in. Als duidelijk is dat u in meerdere categorieën past, maakt het niet uit in welke van die categorieën u indient.


Waarom deze categorieën?
De fondsen willen projecten steunen die cultuur op een goede manier bij het publiek weet te brengen.


Waarom geen festivals of bijvoorbeeld filmhuizen?
Hoe meer categorieën we bedienen, hoe meer het budget versnippert. We hebben een keuze willen maken, om juist voor de theaters, concertzalen/poppodia, musea en professionele producenten echt verschil te kunnen maken.


Waarom geen instellingen die al meerjarige steun vanuit OCW, VWS of Rijkscultuurfondsen ontvangen?
Die instellingen ontvangen vanuit de overheid al aanvullende middelen in het kader van de coronacrisis. Kickstart Cultuurfonds is er juist voor de instellingen die daar buiten vallen.


Waarom ondersteunt het fonds geen individuele makers?
We moeten nu eenmaal keuzes maken, al realiseren we ons terdege dat de behoefte ook bij hen groot is.


Kan ik samen met een andere organisatie aanvragen – samenwerking
Ja, dat kan.


Kan ik voor meerdere projecten aanvragen?
Nee, iedere instelling kan éénmaal een aanvraag indienen.


Als mijn aanvraag niet gehonoreerd wordt, mag ik later nog eens dezelfde aanvraag indienen?
Nee, iedere instelling krijgt éénmaal de gelegenheid een aanvraag in te dienen.


Als mijn aanvraag niet gehonoreerd wordt, mag ik later nog een andere aanvraag indienen?
Nee, iedere instelling krijgt éénmaal de gelegenheid een aanvraag in te dienen.


Mag ik bij Kickstart Cultuurfonds aanvragen als er nog een aanvraag voor een ander project bij een van de partnerfondsen in behandeling is?
Ja, dat mag.


Mag ik dezelfde aanvraag die ik bij Kickstart Cultuurfonds doe ook bij de partnerfondsen indienen?
Of dit kan hangt af van het beleid van ieder fonds afzonderlijk. Check het voor de zekerheid bij de fondsen waar u wilt aanvragen.


Mag ik aanvragen als ik al/nog een aanvraag bij een van de partnerfondsen heb gedaan?
Bij een aantal fondsen kan dit wel, bij een aantal niet. Check hiervoor de website van het fonds waar u een aanvraag doet.


Kan ik voor een project aanvragen of ook voor reguliere activiteiten?
Nee, op de website ziet u voor welke inspanningen u een aanvraag kunt indienen. Kies daarvoor de informatiepagina voor uw type instelling.


Welk bedrag kan ik aanvragen?
We kunnen toekenningen doen tussen de 5.000 en 100.000 euro. Onze adviseurs beoordelen of het bedrag dat u vraagt realistisch is en past bij de schaal van uw organisatie en van het project. Kickstart Cultuurfonds houdt zich het recht voor om een lager bedrag toe te kennen dan gevraagd is.


Over het aanvraagproces


Waarom is de aanvraagperiode ingedeeld in verschillende aanvraagperioden?

We bieden per soort organisatie drie keer een (werk)week de gelegenheid om uw aanvraag in te dienen. Wij beoordelen niet op basis van volgorde van binnenkomst, maar op basis van weging van uw plan. Neem de tijd om uw plan te maken en kies dan de aanvraagperiode waarop u wilt indienen. Het werken timeslots geeft u meerdere malen de gelegenheid een goed plan in te dienen. Daarnaast helpt het ons om de beoordeling van de aanvragen beter te organiseren.


Er zijn voor iedere soort organisaties drie timeslots, maar hoe weet ik welke ik moet kiezen?
Er zijn meerdere timeslots om de aanvragen te verdelen in de tijd, in behapbare groepen, zodat we beter kunnen beoordelen en wegen. We werken niet volgens ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, dus u hoeft niet te haasten om als eerste aan te vragen.


Wat moet ik doen als het timeslot voor mijn categorie gesloten is?
Wacht op het volgende timeslot. Op de site is te lezen wanneer die plaatsvinden.


Als ik een aanvraag indien, uit welke stappen bestaat dat proces dan?
Doorloop de donatiescan. Als uw plan in aanmerking komt: maak een account aan, vul het aanvraagformulier in en upload de gevraagde bijlagen. Wij streven ernaar binnen vier weken een besluit aan u te kunnen communiceren.


Hoe uitgebreid moet mijn projectplan zijn?
Dat is aan u. Het is van belang dat wij een goed beeld krijgen van uw organisatie en van de consequenties die u ervaart van de 1,5 metersamenleving. Ook is van belang dat u goed omschrijft welke inspanningen u wilt leveren (oftewel: wat uw project inhoudt) en welk resultaat u daarmee beoogt – bijvoorbeeld in termen van publieksbereik en verbinding met uw omgeving.


Hoe uitgebreid moet mijn begroting zijn?
Liever uitgebreid en (daardoor) helder/inzichtelijk, dan abstract en weinig-zeggend


Over besluitvorming en betaling


Wie neemt het besluit over mijn aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door minstens twee adviseurs uit de verschillende deelnemende fondsen. Op basis van hun adviezen neemt een Selectiecommissie een besluit over de toekenningen. De leden van de Selectiecommissie zijn vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen. Elk fonds heeft één stem. Toe- of afwijzing gebeurt na stemming door de Selectiecommissie met een besluit via gewone meerderheid.


Wanneer wordt het besluit genomen?
We streven ernaar om binnen vier weken een donatiebesluit aan u te kunnen communiceren.


Wanneer heb ik het geld op mijn rekening?
Nadat we een toekenning hebben gedaan, streven we ernaar de donatie binnen een week aan u over te maken.


Hoe kan ik in beroep gaan?
Er is geen mogelijkheid om in beroep te gaan. Toekenning of afwijzing is een besluit van de samenwerkende fondsen, dat zorgvuldig en met het oordeel van minstens zes paar ogen genomen wordt. Gezien het beperkte budget en de verwachte aantallen aanvragen hebben we geen ruimte om afwijzingen in heroverweging te nemen.


Krijg ik te horen waarom mijn aanvraag wordt afgewezen?
We geven een korte motivatie van ons besluit.


Krijg ik het bedrag dat ik aanvraag?
Wellicht, maar het is ook mogelijk dat u wél donatie ontvangt maar voor een lager bedrag dan u aanvraagt. Dat wordt besloten op basis van kosten van het project, de grootte van de organisatie en het publieksbereik én op basis van de andere organisaties die een aanvraag indienen en het beschikbare budget.


Over voorwaarden


Is het een gift of moet ik later terugbetalen

Het is een gift, geen lening. We ontvangen na afloop van het project van u een afrekening waarin wij zien hoe de donatie is besteed.


Moet ik er iets voor terug doen?
Natuurlijk, u moet uw project zo goed mogelijk uitvoeren, zodat u met uw cultuuraanbod het publiek weer zo goed mogelijk weet te bereiken en te bedienen, ook in de 1,5 metersamenleving. Ook moet u achteraf laten weten hoe u de donatie gebruikt hebt en of het project goed uitgevoerd en geslaagd is.

U hoeft geen reclame voor ons te maken, al stellen we het zeer op prijs als u onze steun vermeldt.


Over dit fonds


Hoe lang is dit fonds er?

Tot het geld op is. We schatten in dat dat in het najaar van 2020 zal zijn.


Waar komt het geld vandaan?
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Andere deelnemers zijn: Stichting Ammodo, Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Fonds 1818 en Stichting Zadelhoff Cultuurfonds.Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan naar 020 800 9000.