Criteria

Naast de algemene criteria die voor alle categorieën gelden, gelden voor producenten van professionele podiumkunsten de volgende criteria:

 • Alle podiumkunstgenres komen in aanmerking, waaronder theater, dans, muziek, circus, cabaret en andere genres of mergvormen daarvan.
 • Zowel vrije producenten als op incidentele basis gesubsidieerde producenten kunnen een aanvraag indienen.
 • De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk, of een andere rechtspersoon zoals een BV of een VOF.
 • De afdracht aan de theaters voor de ticket- en transactiekosten mag maximaal € 5 per verkocht kaartje bedragen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

 • Een tekort op het maken (of aanpassen) én spelen van een corona-proof productie.
  In de begroting mogen de kosten worden meegenomen van de voorbereiding en uitvoering t/m 31 december 2021. In het dekkingsplan moet worden uitgegaan van publieksinkomsten op basis van realistische bezetting (bij voorkeur anderhalvemetercapaciteit, of hoger als op het moment van aanvragen van een hogere zaalbezetting kan worden uitgegaan).- U maakt inzichtelijk in hoeverre er als gevolg van corona extra kosten zijn (bijvoorbeeld als gevolg van het inwerken en inzetten van understudies, hogere voorbereidingskosten doordat een grotere repetitieruimte moet worden gehuurd, etc).
  – U maakt inzichtelijk in hoeverre er tegenvallende publieksinkomsten (uit kaartverkoop, garanties of uitkoopsommen) zijn als gevolg van corona (gerelateerd aan beperkte zaalcapaciteit of -bezetting).
  – U maakt inzichtelijk dat het aannemelijk is, dat de productie in de periode t/m juni 2022 minimaal 20 keer gespeeld zal worden voor publiek, bij voorkeur op verschillende locaties. Dit gebeurt aan de hand van een speellijst en eventueel met een toelichting op de nog te verwachten speelbeurten. U kunt hiervoor in één aanvraag meerdere producties combineren. Het is dus mogelijk een speellijst aan te leveren waarin uitvoeringen van verschillende voorstellingen of concerten voorkomen. In dat geval is het belangrijk om in het projectplan en in begroting en dekkingsplan aan elk van deze deelprojecten apart aandacht te besteden.
 • Eenmalige kosten om een voorstelling/concert geschikt te maken voor streaming en deze digitaal aan te bieden (zoals voorbereidings- en personele kosten, of de kosten van een streamingprovider). Voorwaarde is dat de aanvraag goed onderbouwt:
  – waarom streaming (in plaats van/naast live presentatie) nu noodzakelijk is;
  – of en op welke wijze onlineprogrammering meer duurzaam onderdeel gaat uitmaken van het publieksaanbod;
  – welke publieksgroepen en -aantallen zullen worden bereikt;
  – wat het verdienmodel is.Niet in aanmerking voor een aanvraag voor streaming komen:
  -Gratis digitaal aanbod;
  -Aanschaf of huur van hardware

Kickstart Cultuurfonds wil de sector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van het fonds aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Wanneer indienen?

Voor producenten van professionele podiumkunsten is het aanvraagloket vanaf vrijdag 26 maart om 16 uur gesloten.