Criteria

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende punten:

 • U bent een producent van professionele podiumkunsten
 • Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking
 • Het project is gericht op het aanpassen aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan kunst en cultuur te intensiveren
 • Het Kickstart Cultuurfonds verstrekt in principe donaties van 5.000 tot 100.000 euro
 • De kosten hebben betrekking op de doelstelling van het Kickstart Cultuurfonds en op de hieronder genoemde, in aanmerking komende inspanningen
 • De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, dan wel een andere rechtspersoon zoals een bv of vof
 • Er is geen sprake van een politieke of religieuze doelstelling
 • Het project vindt plaats in Nederland (overzeese gebiedsdelen uitgesloten)
 • Het project heeft een duidelijk begin en einde
 • Het project gaat pas van start nadat de aanvraag is ingediend. Het kan daarbij ook gaan om aanpassingen aan een bestaande productie
 • Een eventuele toekenning heeft in principe betrekking op publieksactiviteiten in 2020. In voorkomende gevallen kunnen ook projecten ondersteund worden, waarvan de voorbereidingen in 2020 resulteren in publieksactiviteiten in de eerste helft van 2021.
  NB. Tekortfinanciering kan alleen betrekking hebben op het deel van de publieksactiviteiten dat plaatsvindt in 2020
 • De aanvraag voor uw plan is compleet:
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Projectplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • Jaarrekening
  • Uittreksel KvK, door de KvK gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
  • Rekeningafschrift  

Waarvoor kunt u aanvragen?

 • Eenmalige kosten om bestaande producties aan te passen aan de 1,5 metercriteria (bijvoorbeeld extra repetities, aanpassing van decor)
 • Maakkosten van nieuwe producties die kunnen worden opgevoerd conform de 1,5 metercriteria
 • Tekortfinanciering bij het hernemen/continueren van een reizende productie:
  • U maakt aan de hand van een projectbegroting en dekkingsplan, inzichtelijk welke publieksinkomsten (uit uitkoop/garantiesommen) werden verwacht voor de coronacrisis, en welke inkomsten er nu worden verwacht – gegeven de beperkte zaalbezetting. Het fonds kan het verschil (of een deel daarvan) vergoeden
  • U rekent maximaal € 5 opslag op ticketkosten (inclusief theater- en transactiekosten)

Voor alle drie de indienmogelijkheden geldt: u overlegt bij de aanvraag een speellijst met minimaal 20 gegarandeerde speelbeurten.

Na de eerste aanvraagronde zal Kickstart Cultuurfonds de mogelijkheden verkennen om de regeling in een later stadium eventueel ook open te stellen voor producenten met een kleiner aantal speelbeurten. Als we daar informatie over hebben, plaatsen we die te zijner tijd op deze pagina.

Mijn plan sluit aan

Als uw plan in aanmerking lijkt te komen, is het aanvraagformulier voor u geopend op:

 • Maandag 24 augustus 10:00 uur – vrijdag 28 augustus 16.00 uur
 • Maandag 21 september 10:00 uur – vrijdag 25 september 16:00 uur

Na indiening van uw aanvraag duurt het naar verwachting vier weken voordat u weet of u geld krijgt.