Criteria

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende punten:

 • U vraagt aan namens een theater, zoals een schouwburg, vlakke vloertheater of cultureel centrum
 • Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking
 • Instellingen die in 2017 – 2020 een programmeringssubsidie ontvangen komen komen wél in aanmerking
 • Het project is gericht op het aanpassen van de instelling aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan kunst en cultuur te intensiveren
 • Het Kickstart Cultuurfonds verstrekt in principe donaties van 5.000 tot 100.000 euro.
 • De kosten hebben betrekking op de doelstelling van het Kickstart Cultuurfonds en op de hieronder genoemde, in aanmerking komende inspanningen
 • De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, of een BV of NV met ideële doelstelling en lidmaatschap van de VSCD
 • Er is geen sprake van een politieke of religieuze doelstelling
 • Het project vindt plaats in Nederland (overzeese gebiedsdelen uitgesloten)
 • Het project heeft een duidelijk begin en einde, en gaat pas van start nadat de aanvraag is ingediend
 • Een eventuele toekenning heeft in principe betrekking op publieksactiviteiten in 2020. In voorkomende gevallen kunnen ook projecten ondersteund worden, waarvan de voorbereidingen in 2020 resulteren in publieksactiviteiten in de eerste helft van 2021
 • De aanvraag voor uw plan is compleet:
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Projectplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • Jaarrekening
  • Uittreksel KvK, door de KvK gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
  • Rekeningafschrift

Waarvoor kunt u aanvragen?

 • Eenmalige kosten om de publieke ruimte aan te passen aan de 1,5 metercriteria
 • Eenmalige kosten om kassa-apparatuur en ticketing (bijvoorbeeld voor timeslots) aan te passen aan de 1,5 metercriteria
 • Eenmalige kosten om de podia en backstageruimtes aan te passen aan de 1,5 metercriteria
 • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals de inhuur van gastvrouwen/-heren, extra beveiligers). Deze kosten mogen worden opgevoerd vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot uiterlijk 31 december 2020.

Streaming, programmering en marketing komen niet in aanmerking.

Wanneer indienen?

De aanvraagprocedure voor de categorie Theater is gesloten. Er staat vooralsnog geen nieuwe aanvraagronde gepland.