Criteria

Naast de algemene criteria die voor alle categorieën gelden, gelden voor muziekpodia de volgende criteria:

  • U vraagt aan namens een concertzaal of poppodium.
  • De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk, of een BV of NV met ideële doelstelling.

 Waarvoor kunt u aanvragen?

  • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals inhuren van extra publieksbegeleiders en beveiligers).
  • Eenmalige kosten van extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren.
  • Eenmalige kosten om de publieke ruimte, kassa-apparatuur en ticketing (timeslots) aan te passen aan de 1,5-metercriteria.
  • Eenmalige kosten om de podia en backstageruimtes aan te passen aan de 1,5-metercriteria.

Kickstart Cultuurfonds wil de sector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van het fonds aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Wanneer indienen?

Voor muziekpodia is het loket vanaf 16 april om 16 uur gesloten.