Bent u geïnteresseerd om ook bij te dragen? We spreken u er graag over via 06-53 38 81 37.


Dankzij alle deelnemers aan de VriendenLoterij ontvangen zo’n 70 vaste partners een jaarlijkse bijdrage voor cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Cultuur verbindt, inspireert en verrijkt ons en vertelt het verhaal over waar wij vandaan komen. De VriendenLoterij geeft samen met haar culturele partners bekendheid aan hun mooie en waardevolle werk. Met de VriendenLoterij VIP-KAART kunnen deelnemers genieten van gratis toegang tot meer dan 100 musea, korting op bijzondere avondjes en dagjes uit én maken zij kans om exclusieve evenementen te bezoeken.


VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Het fonds is actief op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Daarnaast verstrekt het studiebeurzen aan studenten in het hoger onderwijs.


Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het fonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.


Het is de missie van de VandenEnde Foundation om ondernemerschap in cultuur te bevorderen. De Foundation doet dit door individuele talenten kansen te geven zich verder te ontplooien en door hen aan te moedigen om met hun kunstzinnige uitingen het leven van anderen te verrijken. Ook worden culturele instellingen gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten te versterken. Hiertoe verstrekt de VandenEnde Foundation studiebeurzen en financiële bijdragen aan overige projecten.Stichting Droom en Daad zet dromen om in daden die de stad Rotterdam nóg beter en mooier maken. Wij investeren in cultuur van en voor iedereen: voor jong en oud, van Pietje Bell tot Erasmus. De stichting investeert, initieert, stimuleert en realiseert. Zo werken wij mee aan een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers.


Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Jaarlijks maakt Fonds 21 een groot aantal kunst- en cultuurprojecten mogelijk. Ook ondersteunt het fonds projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren. Naast financier is Fonds 21 een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu.


Ammodo ondersteunt kunst en wetenschap. Samen met gerenommeerde partners initieert, ontwikkelt en ondersteunt Ammodo grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap. Door excellente kunstenaars en wetenschappers ruimte voor verdieping te bieden en een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid van hun werk, stimuleert Ammodo de ontwikkeling van kunst en wetenschap.


Het Zadelhoff Cultuur Fonds ondersteunt cultureel sociaal maatschappelijk projecten waarbij laagdrempeligheid en diversiteit voorop staat.


Fonds 1818 was in 2020 partner van Kickstart Cultuurfonds. Wegens gewijzigd donatiebeleid draagt het fonds in 2021 niet meer bij aan de samenwerking. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren zet Fonds 1818 zich in voor een betere maatschappij. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.


Stichting Elise Mathilde Fonds is in 1935 opgericht door Elise Mathilde van Beuningen met als doel het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. De organisaties dienen bij voorkeur in Utrecht of Rotterdam gevestigd te zijn, dan wel een landelijke functie te hebben. Bij aanvragen van zwakkeren in de samenleving wordt de regiobeperking soepeler toegepast. De stichting ondersteunt daarnaast graag belangrijke culturele projecten van nationaal belang.


Het Elisabeth Strouven Fonds ondersteunt culturele activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht, alsmede in de omliggende Euregio Maas-Rijn ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van lokale en (Eu)regionale cultuur.


Zabawas verleent geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. De verstrekte donaties komen met name de Nederlandse samenleving op Nederlands grondgebied ten goede.


De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.