Vanaf 15 juli: aanvragen per toerbeurt

Vanaf 15 juli stellen we het aanvraagformulier tot begin oktober 2020 bij toerbeurt drie werkweken open voor de verschillende typen instellingen. In welke weken u een aanvraag kunt indienen, ziet u op de informatiepagina voor uw type instelling.

Theater | Muziekpodium | Producent podiumkunsten | Museum

Kwaliteit is belangrijker dan snelheid van indienen

De donatieadviseurs beoordelen uw plan niet naar de snelheid waarmee u het indient. Ze kijken naar de kwaliteit van uw plan. Besteed daar dus aandacht aan. U heeft tot begin oktober drie keer een werkweek de tijd om uw plan in te dienen.

Spreekuur

Culturele instellingen die overwegen een aanvraag in te dienen, maar nog vragen hebben, kunnen die aan de adviseurs stellen tijdelijks het wekelijkse spreekuur. Dit vindt plaats op de maandag van 13.00-17.00 uur via telefoonnummer 020-800 91 50.

Behandeltermijn

Na indiening van uw aanvraag duurt het naar verwachting vier weken voordat u weet of u geld krijgt.

Let op: als we in de week van openstelling voor uw type instelling meer aanvragen krijgen dan we kunnen behandelen, dan schuift uw aanvraag mogelijk door naar de volgende periode van openstelling. U krijgt hierover bericht omdat het dan acht weken duurt voordat u weet of u geld krijgt.

Evaluatie en afrekening

Na afloop van het project, verwachten we van u een verantwoording. Dit doet u in de vorm van het:

– invullen van een evaluatieformulier
– indienen van een eindafrekening.

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van het Kickstart Cultuurfonds.