Vanaf 15 juli: aanvragen per toerbeurt

Vanaf 15 juli stellen we het aanvraagformulier tot begin oktober 2020 bij toerbeurt drie werkweken open voor de verschillende typen instellingen. In welke weken u een aanvraag kunt indienen, ziet u op de informatiepagina voor uw type instelling.

Theater | Muziekpodium | Theaterproducent | Museum

Kwaliteit is belangrijker dan snelheid van indienen

De donatieadviseurs beoordelen uw plan niet naar de snelheid waarmee u het indient. Ze kijken naar de kwaliteit van uw plan. Besteed daar dus aandacht aan. U heeft tot begin oktober drie keer een werkweek de tijd om uw plan in te dienen.

Behandeltermijn

Na indiening van uw aanvraag duurt het naar verwachting vier weken voordat u weet of u geld krijgt.

Let op: als we in de week van openstelling voor uw type instelling meer aanvragen krijgen dan we kunnen behandelen, dan schuift uw aanvraag mogelijk door naar de volgende periode van openstelling. U krijgt hierover bericht omdat het dan acht weken duurt voordat u weet of u geld krijgt.

Evaluatie en afrekening

Na afloop van het project, verwachten we van u een verantwoording. Dit doet u in de vorm van het:

– invullen van een evaluatieformulier
– indienen van een eindafrekening.

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van het Kickstart Cultuurfonds.