Welkom bij Kickstart Cultuurfonds

Producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters kunnen de komende periode weer een aanvraag indienen om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen – zodra zij weer open zijn – publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof kunnen plaatsvinden.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Indiendata en criteria 2021

Kickstart Cultuurfonds werkt met verschillende indienrondes en verschillende categorieën: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters. Voor iedere categorie is er twee keer de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De indienrondes duren steeds een werkweek, van maandagochtend 10 uur tot vrijdagmiddag 16 uur. De indiendata en criteria vindt u op de pagina van uw categorie.

Nieuw: ook schenkingen van particulieren mogelijk

Dat de nood in de culturele sector hoog blijft, blijkt uit de grote hoeveelheid aanvragen die blijven binnenstromen. Wilt u als particulier ook een steentje bijdragen? Dat kan, uw bijdrage is meer dan welkom! Edwin Evers gaf als eerste een geweldig bedrag van 12.500 euro, dat hij eerder ontving bij het winnen van de André van Duin Comedy Award. Evers: “In deze barre tijd voor de cultuursector geef ik dat geld graag aan dit noodfonds, zodat ik zeker weet dat het goed besteed wordt.” Alle bedragen, van groot tot klein, zijn tot 1 juli welkom op www.cultuurfonds.nl/kickstart  en komen ten goede aan de producenten, muziekpodia, musea en theaters die aanvragen indienen om hun publiek straks weer veilig en coronaproof te kunnen ontvangen.

Spreekuur

Culturele instellingen die overwegen een aanvraag in te dienen, maar nog vragen over de criteria hebben of willen toetsen of hun plan in aanmerking komt, kunnen contact opnemen. Het telefonisch spreekuur vindt wekelijks plaats op de maandag van 13.00-17.00u, via telefoonnummer 020-800 91 50. Is de lijn bezet? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in, dan wordt u direct na het spreekuur teruggebeld.

Initiatiefnemers en partners

Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Lees hier het persbericht over de steun aan de culturele sector in 2021 en de opening van het aanvraagloket op 1 februari 2021.

Bekijk hier het item terug in RTL4’s Koffietijd waar Cathelijne Broers (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds – één van de initiatiefnemers van Kickstart Cultuurfonds) samen met Ellen ten Damme op 2 februari te gast was om te vertellen over Kickstart Cultuurfonds 2021.

Resultaten 2020

Tussen 15 juli en 2 oktober 2020 zijn bij Kickstart Cultuurfonds 615 aanvragen ingediend. Dat heeft geresulteerd in 418 toekenningen voor in totaal bijna 16 miljoen euro. Op de pagina Toekenningen  is te zien welke projecten zijn ondersteund.