Initiatiefnemers Kickstart Cultuurfonds lanceren Cultuurloket DigitALL

Vanaf 7 april 2022 is er een nieuw loket voor de culturele sector: Cultuurloket DigitALL. Dit is een nieuw initiatief van de partijen die eerder het Kickstart Cultuurfonds begonnen. Cultuurloket DigitALL is een loket voor grote én kleine cultuurinstellingen die hun contact met het publiek willen versterken via toepassing van digitale technologie. Het helpt de sector niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren. Neem een kijkje op www.cultuurloketdigitall.nl

Welkom bij Kickstart Cultuurfonds

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk noodfonds dat in 2020 en 2021 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters ondersteunde bij corona-gerelateerde kosten om publiek veilig te kunnen ontvangen. Het noodfonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. De laatste aanvraagronde voor alle categorieën is voorbij en het loket van het noodfonds is gesloten. Alle toekenningen zijn bekend gemaakt: ruim 1.126 instellingen in de cultuursector ontvingen samen bijna 40 miljoen euro.

In de afsluitende video vertellen verschillende ondersteunde musea, theaters, muziekpodia en producenten wat de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds voor ze heeft betekend.

Resultaten 2020 en 2021

Tussen 15 juli en 2 oktober 2020 zijn bij Kickstart Cultuurfonds 615 aanvragen ingediend. Dat heeft geresulteerd in 418 toekenningen voor in totaal bijna 16 miljoen euro. Tussen 1 februari en 4 juni 2021 is het aantal aanvragen zelfs nog groter gebleken: 1.092 in totaal. Dat resulteerde in ca. 23 miljoen euro donaties aan 708 grote en kleine cultuurinstellingen uit het hele land. Alle 1.126 toekenningen zijn bekend gemaakt. Op de pagina Toekenningen is te zien welke projecten zijn ondersteund.

Op onderstaande foto ontvangt demissionair OCW-minister Ingrid van Engelshoven de resultaten van de unieke publiek-private samenwerking in Kickstart Cultuurfonds, dat bijna 40 miljoen euro doneerde aan 1.126 cultuurinstellingen.

Initiatiefnemers en partners

Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de VriendenLoterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting hebben zich bij dit initiatief aangesloten.
Het is uniek dat zo’n groot aantal private cultuurfondsen met de VriendenLoterij en het ministerie van OCW de krachten bundelt.

Unieke ad hoc samenwerking heeft grote impact op cultuursector

Uit recent, onafhankelijk onderzoek van bureau R2 Research onder 615 aanvragers blijkt dat de toegevoegde waarde van het noodfonds (zeer) hoog is. De toegekende donatie speelt bij driekwart van de cultuurinstellingen een belangrijke rol in het veilig kunnen blijven ontvangen van publiek in de anderhalvemeter-samenleving. Met name het gemak van aankloppen bij één loket, de lage drempel en de snelle behandeling en betaling worden hoog gewaardeerd. De donatie heeft bij 86% van de gehonoreerde aanvragers een positieve impact op de werkgelegenheid, fungeert als vliegwiel voor andere financiering en draagt sterk bij aan het moreel en vertrouwen binnen de organisatie. Mooi is dat zelfs 75% van de afgewezen aanvragers het Kickstart Cultuurfonds hoog waardeert.