Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

Voor wie?

Het fonds is er voor theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea in Nederland.  Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Vanaf 15 juli: aanvraag indienen per toerbeurt

Vanaf 15 juli a.s. stellen we voor de verschillende typen instellingen het aanvraagformulier per toerbeurt open. Lees hier meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Spreekuur

Culturele instellingen die overwegen een aanvraag in te dienen, maar nog vragen hebben, kunnen die aan de adviseurs stellen tijdelijks het wekelijkse spreekuur. Dit vindt plaats op de maandag van 13.00-17.00 uur via telefoonnummer 020-800 91 50.

Initiatiefnemers en partners

Het Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de VandenEnde Foundation. Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds / Zadelhof Cultuur Fonds / Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Lees het persbericht over de lancering van het Kickstart Cultuurfonds.