Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving.

Nieuws – Kickstart Cultuurfonds hervat haar steun aan de cultuursector in 2021

Op maandag 16 november is bekend geworden dat het Kickstart Cultuurfonds in 2021 opnieuw ondersteuning gaat bieden aan de culturele sector. Lees hier het persbericht over het vervolg van het tijdelijke fonds. De verwachting is dat in de loop van december meer bekend wordt gemaakt over onder andere het budget, criteria en indiendata.

Resultaten tot op heden

Tussen 15 juli en 2 oktober heeft Kickstart Cultuurfonds 615 aanvragen ontvangen. Instellingen uit alle vier de aanvragercategorieën hebben drie keer een week de gelegenheid gehad om plannen in te dienen. Er zijn in totaal 418 toekenningen gedaan voor in totaal bijna 16 mln euro. Een overzicht is te vinden op de pagina toekenningen. Lees hier het persbericht van 3 november 2020.

Reactie op coronamaatregelen (d.d. 9 november 2020)

De donaties die Kickstart Cultuurfonds heeft verstrekt, zijn erop gericht om een zo groot mogelijk publiek weer live in aanraking te brengen met kunst en erfgoed. Het fonds heeft er uiteraard begrip voor dat ondersteunde projecten anders lopen, nu juist dat publiek niet, of binnenkort misschien weer in kleine getale, bediend kan worden.

Kickstart Cultuurfonds adviseert aanvragers om de donatie te reserveren tot een moment waarop het project uitgevoerd kan worden zoals dat is beschreven in de aanvraag. Dan wordt het publiek er immers alsnog mee bereikt. Als dat betekent dat de donatie ‘doorschuift’ naar voorjaar of zelfs tweede helft 2021, is dat akkoord – mits niet anders mogelijk is.
Natuurlijk kan het zo zijn dat het betreffende project niet meer uitgevoerd kan worden, omdat bijvoorbeeld de uitvoerende artiesten alweer andere verplichtingen hebben bij andere gezelschappen. Wij verzoeken u de donatie – of het deel dat daarvan resteert – dan te gebruiken voor een vervangend project ‘in de geest van’ Kickstart Cultuurfonds. Daarmee wordt een project bedoeld waarmee publiek met kunst en erfgoed live in aanraking komt.
Indien het door reeds afgesloten contracten met gezelschappen of medewerkers niet mogelijk is om de donatie een dergelijke invulling te geven, dan heeft Kickstart Cultuurfonds daar uiteraard begrip voor. Reeds aangegane verplichtingen moeten immers worden nagekomen. Het heeft echter de sterke voorkeur van het fonds dat de donatie ook in een gewijzigde projectopzet ten goede komt aan uitvoeringen/presentaties voor live publiek.

Initiatiefnemers en partners

Het Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de VandenEnde Foundation. Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds / Zadelhof Cultuur Fonds / Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Lees hier het persbericht over de lancering van het Kickstart Cultuurfonds.