Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

Aanvragen

Er staan vooralsnog geen nieuwe indienrondes gepland. Tussen 15 juli en 2 oktober heeft Kickstart Cultuurfonds ruim 600 aanvragen ontvangen. Instellingen uit alle vier de aanvragercategorieën hebben drie keer een week de gelegenheid gehad om plannen in te dienen. De komende weken ronden we de behandeling af. Iedere week verschijnt er een nieuwe lijst met toekenningen.

Reactie (1/10) op recente coronamaatregelen

De nieuwe coronamaatregelen gooien bij veel van de door Kickstart Cultuurfonds ondersteunde projecten roet in het eten. We krijgen uiteraard vragen over wat dit betekent voor de toegekende donaties. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het nog lastig is daar een eenduidig antwoord op te geven.
In algemene zin kunnen we zeggen: Kickstart Cultuurfonds is gelanceerd om dingen mogelijk te maken, niet om culturele instellingen erop af te rekenen wanneer projecten als gevolg van de coronacrisis anders lopen dan gepland. We zullen dus heel soepel omgaan met projecten die uitlopen of pas later doorgang kunnen krijgen als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen. Wanneer projecten niet of slechts ten dele kunnen plaatsvinden, vragen we instellingen per mail contact op te nemen en daarbij aan te geven welk deel van de donatie overblijft en welke alternatieve besteding daarvoor wordt voorgesteld.
In alle gevallen is het goed om Kickstart Cultuurfonds op de hoogte te houden wanneer er wijzigingen optreden (en vermeld daarbij graag het projectnummer).

Initiatiefnemers en partners

Het Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de VandenEnde Foundation. Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds / Zadelhof Cultuur Fonds / Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Lees het persbericht over de lancering van het Kickstart Cultuurfonds.